In su palcu de Nurachi duas fèminas nde contant ses

S’ispetàculu “Contos de machìmene ordinàriu” serrat in Nurachi sa rassigna CantinArte, intra de arte e teatru.

Sàbadu chi benit, 26 de ghennàrgiu, comintzende dae is 21.00, in su palcu de sa Cantina de is Caddeos, in bia de su Nuraghe n. 18, Sara Giglio e Michela Perinelli, ant a impersonare in su palcu a ses fèminas diferentes.

Su manifesteddu

Mèrcuris, su 23 de ghennàrgiu de su 2019

Ligòngiu.

L'articolo In su palcu de Nurachi duas fèminas nde contant ses sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link OristanoSarda News

Offerte di Lavoro in Sardegna

Sinnai Notizie

https://www.EuAutoPezzi.IT